DOLAR 18,2511 0.11%
EURO 18,2891 0.26%
ALTIN 1.003,030,17
BITCOIN 3524270,29%
İstanbul
25°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

TFF, Yasa Dışı Futbol Yayınlarının Önlenmesi Talimatını Yayınladı

TFF, Yasa Dışı Futbol Yayınlarının Önlenmesi Talimatını Yayınladı

on

ABONE OL
Eylül 9, 2022 03:00
TFF, Yasa Dışı Futbol Yayınlarının Önlenmesi Talimatını Yayınladı
0

BEĞENDİM

ABONE OL

AJANSSPOR-HABER

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) idare şurası, yasa dışı futbol yayınlarının önlenmesi talimatının yayınlandığını duyurdu.

TFF’den yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

“TFF İdare Kurulu’nun 04.08.2022 tarih ve 15 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Yasa Dışı Futbol Yayınlarının Önlenmesi Talimatı kabul edilerek TFF.Org’da yayınlandı ve yürürlüğe girdi. “

YASA DIŞI FUTBOL YAYINLARIN ÖNLENMESİ TALİMATI

MADDE 1 – AMAÇ

Bu talimatın hedefi, 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanun’un Ek Unsur 1 uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisindeki futbol karşılaşmalarına ait yayın haklarının internet ortamında hukuka karşıt olarak kullanımının engellenmesine ait yapılacak müracaatların adap ve temellerinin tespiti ile bu kapsamda TFF’ye yapılacak müracaatlarda karar verme yordamı ile İdari Ünite ve İstişare Kurulu’nun oluşumu, işleyişi ve çalışma asıllarının belirlenmesidir.

MADDE 2 – TANIMLAR

Bu talimatta geçen;
a) Kanun: 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Misyonları Hakkında Kanunu,
b) TFF: Türkiye Futbol Federasyonunu,
c) İdari Ünite: TFF İdare Kurulunca belirlenecek sayıda Yetkili Kişi(ler) ile teknik ve idari çalışandan oluşan ünitesi,
ç) Yetkili Kişi(ler): TFF İdare Heyeti tarafından 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Misyonları Hakkında Kanun’un Ek Unsur 1 kapsamında erişimin engellenmesiyle ilgili iş ve süreçleri yapmak ile erişim engellenmesi kararı vermek üzere yetkilendirilen kişi yahut bireyleri,
d) İstişare Komitesi: TFF Liderinin önereceği 1’i İstişare Komitesi Lideri olmak üzere 3 kişi, ESB’den 1 kişi, Erişim Sağlayıcılarından 3 kişi ve en üst iki profesyonel ligin resmi yayıncısı/yayıncıları yahut UEFA karşılaşmalarının yayın hakkı sahibi yayıncı kuruluşlardan 2 kişi olmak üzere TFF İdare Şurasının onayıyla atanacak toplam 9 kişilik Komiteyi,
e) Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB): 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Cürümlerle Gayret Edilmesi Hakkında Kanunun 6/A unsuru uyarınca kurulan birliği,
f) Erişim Sağlayıcıları: Kullanıcılarına internet ortamına erişim imkanı sağlayan her türlü gerçek yahut hukuksal şahısları,
g) URL: Birörnek kaynak bulucuyu (Uniform Resource Locator),
ğ) Yayıncı Kuruluş: Türkiye hudutları içindeki futbol karşılaşmalarını yayınlama hakkı olan kuruluşlar ile Türkiye sonları dışındaki futbol karşılaşmalarını Türkiye sonları içinde yayınlama hakkı olan kuruluşları söz eder.

MADDE 3 – YAYIN HAKLARININ KORUNMASI

(1) Türkiye hudutları içindeki futbol karşılaşmalarına ait yayınların internet ortamında hukuka muhalif olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, kısım ile ilgili olarak (URL vb. şeklinde) erişimin engellenmesine TFF İdare Şurası yahut İdare Heyetinin yetkisini devrettiği Yetkili Kişi(ler) karar verebilir.
(2) Teknik olarak ihlale ait içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı yahut ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilir.
(3) Türkiye Cumhuriyeti hudutları dışındaki futbol karşılaşmalarına ait yayınların internet ortamında hukuka karşıt olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde, Yayıncı Kuruluşun talebi üzerine birinci fıkra kararı uygulanır.

MADDE 4 –İDARİ BİRİM’İN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

(1) İdari Ünite, TFF İdare Kurulunca belirlenecek kâfi sayıda Yetkili Kişi(ler) ile teknik ve idari çalışandan oluşur.
(2) Yetkili Kişi(ler)in aşağıdaki şartları haiz olması gerekir:
(a) En az üniversite mezunu olmak,
(b) Türk Ceza Kanunu’nun 53. hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa dahi, taammüden işlenen bir hatadan ötürü iki (2) yıldan fazla müddetle mahpus cezasına yahut Devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı hatalar, Devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkum olmamak,
(c) TFF Disiplin Heyetlerince altı aydan fazla katılaşmış ceza almamış olmak.
(3) Yetkili Kişi(ler)in vazife ve yetkileri aşağıdaki üzeredir:
a) Erişim engellenmesine ait yapılan müracaatları inceleyerek müracaatlar hakkında karar vermek,
b) Erişim engellenmesine ait kararları ESB’ye iletmek,
c) Erişimin engellenmesine ait kararları İdari Ünite karar defterine işlemek,
d) Gerektiğinde erişimin engellenmesi talepleri ile ilgili İstişare Kurulu’ndan görüş almak,
e) Erişimin engellenmesi müracaatları ve kararları hakkında TFF İdare Kurulu’narapor sunmak.

MADDE 5 – BAŞVURU

(1) Yayıncı Kuruluşlar, her dönem başında yahut Yayın Hakkı Sahibi olmalarını müteakiben kendileri ismine müracaat yapmaya yetkili şahısları bir dilekçe ile İdari Birim’e bildirir.
(2) Müracaatta bulunacak Yayıncı Kuruluşların, müracaatlarını yapmadan evvel işbu Talimatın Ek-1’inde yer alan Taahhütname’yi kendilerini temsile yetkili bireyler tarafından imzalayarak İdari Birim’e sunmaları mecburidir.
(3) Müracaatta bulunacak Yayıncı Kuruluşlar, 1. ve 2. fıkrada belirtilen evrakları sunarken ayrıyeten yayın hakkı sahibi olduklarını gösterir kontrat ya da belgeyi sunmak ve yayın hakkı sahipliğini ispat etmek zorundadır.
(4) Futbol karşılaşmalarına ait yayınların internet ortamında hukuka karşıt olarak kullanıma sunulması halinde Yayıncı Kuruluşlar’ın, İdari Birim’e yapacağı müracaatlarda:
(a) Yayıncı Kuruluş ismine müracaat yapmaya yetkili bireylerin imzasını içerir müracaat dilekçesi,
(b) Başvurana ait bağlantı bilgilerinin, erişimin engellenmesini talep yayın, kısım, kısım (URL vb. şeklinde) yahut internet sitesine ait bilgiler,
(c) Hukuka karşıt yayınlanan futbol karşılaşmalarının gerçekleştiğini ispatlayacak yayın, kısım, kısım (URL vb. şeklinde) yahut internet sitesine ait imaj, bilgi ve evrakların bulunması mecburidir.
(5) Bu husus kapsamında İdari Birim’e yapılacak müracaatlar; yayinihlali@tff.org uzantılı elektronik posta adresine yahut Yetkili Kişi tarafından bildirilecek müracaat yöntemiyleyapılır.

MADDE 6 – MÜRACAATLARIN İNCELENMESİ ve İTİRAZ

(1) İşbu Talimat kapsamında İdari Birim’e yapılan müracaatta eksik bulunması halinde ilgili müracaat dikkate alınmaz.
(2) Gerekli görülen hallerde erişimin engellenmesi talepleri ile ilgili Müşavere Komitesi’nden görüş alınabilir.
(3) Erişimin engellenmesi kararı, uygulanmak üzere ESB’ye elektronik posta yahut belirlenecek öteki bir teknolojik formül ile gönderilir.
(4) Bu unsur kapsamında alınan erişimin engellenmesine ait kararlar, İdari Ünite karar defterine kaydedilir.
(5) Erişimin engellenmesi kararına karşı bir hafta içinde sulh ceza hâkimliğine itiraz edilebilir.

MADDE 7 – İSTİŞARE KOMİTESİ

(1) İstişare Komitesi, TFF Liderinin önereceği 1’i Müracaat Komitesi Lideri olmak üzere 3 kişi, ESB’nin önereceği adaylar ortasından 1 kişi, Erişim Sağlayıcıların önereceği adaylar ortasından 3 kişi ve en üst iki profesyonel ligin resmi yayıncısı/yayıncıları yahut UEFA karşılaşmalarının yayın hakkı sahibi yayıncı kuruluşların önereceği adaylardan 2 kişi olmak üzere TFF İdare Şurasının onayıyla atanacak toplam 9 bireyden oluşur.
(2) İstişare Komitesinin vazife müddeti TFF İdare Kurulu’nun misyon müddetiyle sonludur. İstişare Komitesinin üyeleri, TFF Liderinin önerisi ve TFF İdare Kurulu’nun onayı ile her vakit değiştirilebilir.
(3) Kararlar, toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Liderin oyu belirleyicidir.
(4) İstişare Komitesi misyonları aşağıdaki üzeredir:
a) Talimatın faal uygulanması için bilimsel ve teknik çalışmalarda bulunmak,
b) TFF İdare Şurası ve İdari Birim’e görüş ve teklifler sunmak,
c) Hukuka muhalif yayınların önlenmesi için Yayıncı Kuruluşlar ve futbol paydaşları ile işbirliği halinde kamuoyu ve tüketicileri bilgilendirmek için projeler geliştirmek.

MADDE 8 – YÜRÜRLÜK

TFF tarafından hazırlanan bu talimat İdare Kurulu’nun 04.08.2022 tarih ve 15 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve TFF’nin resmi internet sitesinde 08.09.2022 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

EK-1 TAAHHÜTNAME

İşbu Taahhütname ile; 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Misyonları Hakkında Kanun’un (“Kanun”) Ek Husus 1 kapsamında, …………….. (…..) ile ortamızda imzalanan ……… (“Sözleşme”) uyarınca yayın haklarına sahip olduğumuz ……………………….futbol karşılaşmalarının üçüncü bireylerce İnternet ortamında hukuka ters olarak kullanıma sunulması halinde tarafımızca gönderilecek yayın, kısım, kısım ile ilgili olarak (URL vb. şeklinde) TFF tarafından erişimin engellenmesi kararı verilmesi yahut ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak TFF tarafından erişimin engellenmesi kararı verilmesi halinde doğabilecek her türlü sorumluluğun Şirketimize ilişkin olduğunu, Kanun kapsamında TFF’ye yalnızca hukuka uygun olmayan futbol karşılaşmalarının internet ortamında yayınlarına ait bildirimde bulunacağımızı, idari makamlarca başlatılacak soruşturmalara ve isimli makamlar nezdinde doğabilecek türel ve/veya cezai uyuşmazlıklara müdahil olacağımızı, tarafımızca TFF’ye iletilecek kaçak yayınlara ait bilginin kusurlu, eksik, yanlış vs. olması durumunda adli/idari makamlarca yahut Erişim Sağlayıcıları Birliği dahil olmak üzere üçüncü şahıslarca TFF’ye yönetilecek her türlü dava, idari/adli yaptırımlar, tazminat vs. taleplerden Şirketimizin sorumlu olduğunu ve bu kapsamda TFF tarafından yapılacak masraflar da dahil olmak üzere adli/idari makamlara yahut üçüncü şahıslara ödenecek her türlü bedeli derhal, nakden ve büsbütün TFF tarafından bildirilmesi halinde tazmin edeceğimizi/ödeyeceğimizi, TFF’yi bu kapsamda her türlü ziyandan beri kılacağımızı ve her ne nam ve surette olursa olsun TFF’den rastgele bir talepte bulunmayacağımızı gayri kabili rucü ve kesin olarak beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

En az 10 karakter gerekli